مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پیام نور / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۶
  برید سامانه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مالک محصول(PO)

  توضیحات: طراحی سیستم جامع منابع انسانی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  فراگستر
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس سیستم منابع انسانی

  توضیحات: پیاده سازی سیستم های منابع انسانی و بازرگانی

سوابق آموزشی پژوهشی

پروژه ها

افتخارات

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت پروژه های نرم افزاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle Database
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت پروژه های نرم افزاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle Database
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com