مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه ازاد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  مالی و حسابداری/ تدریس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس ریاضی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تدریس و حسابداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری
https://.com