مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی طراحی صنعتی
  /دانشگاه آزاد تهران مرکزی / معدل 18.8

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۴
  هفته نامه سینما
  هنر/طراحی/ طراح و صفحه آرایی
 • تیر ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۹۴
  هفته نامه تجارت و تبلیغات
  هنر/طراحی/ طراح و صفحه ارایی
 • تیر ۱۳۸۴ تا دی ۱۳۹۱
  هفته نامه ماهان
  هنر/طراحی/ طراح و صفحه آرایی
 • اردیبهشت ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۸۴
  روزنامه اعتماد
  هنر/طراحی/ صفحه آرایی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کوه نوردی
 • بازدید از گالری ها

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی وب سایت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل سازی سه بعدی (Maya)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نجاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ماکت سازی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل سازی سه بعدی (Rhino)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • BICSI002-2014
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی وب سایت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل سازی سه بعدی (Maya)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نجاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ماکت سازی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل سازی سه بعدی (Rhino)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • BICSI002-2014
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com