مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد روانشناسی و سطح دو حوزه
  گرایش عمومی /دانشگاه ازاد سیرجان / معدل 16

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  اینجانب از سال 92 در پایگاه های بسیج -مرکز تعلیم و تربیت سپاه -دانشگاه های باهنر و پیام نور-مشاور در یک مرکز قرانی و همچنین مختصر همکاری به دلیل (تاسیس نو پای سمن ) با سمن حوزه علمیه حضرت زینب کرمان داشته ام در مکان ها و سازمان های فوق به تدریس (مهارتهای هفتگانه زندگی :خوداگاهی -مقابله با استرس -راه های کنترل خشم -حل مساله و تضمیم گیری -تفکر انتقادی -تفکر خلاق-همدلی و مهارت های سبک زندگی :همسرداری و تربیت فرزند و هوش اخلاقی و ......... تشکیل حلقه های معرفت و مشاوره پرداخته ام

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شرکت در اردوهای جهادی با محوریت (تبلیغ موضوعات فرهنگی)
 • شرکت در اردوهای جهادی با تبلیغ موضوعات فرهنگی دینی و روانشناسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهارت های ارتباطی -مشاوره -تدریس-سخنرانی-نوشتن (پژوهش و کتاب)
  80% Complete
  عنوان مدرک: سطح دو -روانشناسی
دانش تخصصی
 • مهارت های ارتباطی -مشاوره -تدریس-سخنرانی-نوشتن (پژوهش و کتاب)
  80% Complete
  عنوان مدرک: سطح دو -روانشناسی
https://.com