مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1384
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری عمومی /دانشگاه پیام نور تاکستان / معدل 15.1

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  مدرسه غیر انتفاعی حکمت
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • اسفند ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۹۶
  پروژه تجاری البرز
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: حسابدار مجتمع تجاری درحال ساخت

 • اردیبهشت ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۹۶
  شرکت میچکا
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: شرکت بازرگانی

 • اردیبهشت ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۹۶
  شرکت دونای البرز
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: بازرگانی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • در زمینه حسابداری ومالی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • در زمینه حسابداری ومالی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com