مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1385
  کارشناسی علوم اجتماعی
  گرایش ممدکاری /دانشگاه تهران مرکزی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شهرداری منطقه 6
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس و کارشناس
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  گروه صنعتی مهرکام پارس
  بازاریابی و فروش/ روابط عمومی و تحقیق توسعه بازار
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  مجتمع صنعتی اردشیر
  بازاریابی و فروش/ روابط عمومی ، توسعه بازار، فروش
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت دارویی (solvey)
  بازاریابی و فروش/ روابط عمومی بازریابی و فروش
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت نگاه شرقی سبز وابسته به روابط عمومی بانک پاسارگاد
  بازاریابی و فروش/ روابط عمومی ، توسعه بازار، فروش
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت ژرف اندیشان هنر
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش و بازاریابی
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  گروه صنعتی کاوه سوله
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش و بازاریابی
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  گروه صنعتی طب پلاستیک
  بازاریابی و فروش/ کارشناس بازاریابی و فروش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
   گذراندن دوره تحقیقات بازاریابی و پیش بینی و تقاضای بازار مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت استراتژییک فروش و بازاریابی (سازمان مدیریت بازرگانی)  دوره آموزشی اصول و مبانی الزامات استاندار ISO 9001، ISO 14001، OHSAS 18001  دوره مبانی فروش و ارتباط با مشتری تحت نظر دکتر توفیقی (مشاور ارشد سازمان توسعه تجارت)  گذراندن دوره خبر نویسی و گزارش نویسی در خبر گزاری ایسنا  شرکت در کنفرانس هنر و روابط عمومی (انجمن روابط عمومی ایران)  شرکت درکنفرانس رضایت مندی شغلی (شرکت توسعه و تحقیقات تهران)

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • نقاشی موسیقی ورزش و عکاسیو اواز
 • نقاشی و موسیقی و آواز و عکاسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اصول برند و برندینگ و تحقیق و توسعه بازار داخلی آشنایی به حوزه CSR و ارتباط با مشتریان کمپین تبلیغاتی و ارتباطات یکپارچه بازاریابی بازاریابی چریکی تحقیقات بازاریابی و پیش بینی و تقاضای بازار مدیریت ارتباط با مشتری روانشناسی فروش تفکرات استراتژیک بازاریاب
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت در کارگاه¬ها و دوره های آموزشی مرتبط با کار  گذراندن دوره¬های تخصصی مددکاردرکاربا گروه ماشین سازی اراک  گذراندن دوره تخصصی عکس مجتمع فنی تهران  دریافت گواهی عکاسی از خانه عکاسان ایران IPC  گذراندن دوره تخصصی نور در آموزشکاه عکاسی حرفه¬
 • اصول برند و برندینگ و تحقیق و توسعه بازار داخلی آشنایی به حوزه CSR و ارتباط با مشتریان
  100% Complete
  عنوان مدرک:  گذراندن دوره¬های تخصصی مددکاردرکاربا گروه ماشین سازی اراک  گذراندن دوره تخصصی عکس مجتمع فنی تهران
 • کمپین تبلیغاتی و ارتباطات یکپارچه بازاریابی بازاریابی چریکی تحقیقات بازاریابی و پیش بینی و تقاضای بازار
  100% Complete
  عنوان مدرک:  دریافت گواهی عکاسی از خانه عکاسان ایران IPC  گذراندن دوره تخصصی نور در آموزشکاه عکاسی حرفه¬ای
 • مدیریت ارتباط با مشتری روانشناسی فروش تفکرات استراتژیک بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:  گذراندن دوره خبر نویسی و گزارش نویسی در خبر گزاری ایسنا  شرکت در کنفرانس هنر و روابط عمومی (انجمن روابط عمومی ایران)
 • طراحی و غرفه آرایی نمایشگاه اشراف کامل به صنعت پلیمر و مواد غذایی و بسته بندی و IML فروش فروشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک:  گذراندن دوره هاره های بازرگانی و فروش( استاد صحت)  گذراندن دوره های توسعه بازار (خانه مدیران البرز)  گذراندن دوره مدریت و فروش استاد درگی
 • اشراف کامل به صنعت پلیمر و مواد غذایی و بسته بندی و IML فروش فروشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک:  گذراندن دوره تحقیقات بازاریابی و پیش بینی و تقاضای بازار مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت استراتژییک فروش و بازاریابی (سازمان مدیریت بازرگانی)

ابزار و نرم افزار

 • تسلط بهExcel لط به word بهwindows, internet,… به Photoshop تسلط به Liyhtroom تسط به photomatix
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول برند و برندینگ و تحقیق و توسعه بازار داخلی آشنایی به حوزه CSR و ارتباط با مشتریان کمپین تبلیغاتی و ارتباطات یکپارچه بازاریابی بازاریابی چریکی تحقیقات بازاریابی و پیش بینی و تقاضای بازار مدیریت ارتباط با مشتری روانشناسی فروش تفکرات استراتژیک بازاریاب
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت در کارگاه¬ها و دوره های آموزشی مرتبط با کار  گذراندن دوره¬های تخصصی مددکاردرکاربا گروه ماشین سازی اراک  گذراندن دوره تخصصی عکس مجتمع فنی تهران  دریافت گواهی عکاسی از خانه عکاسان ایران IPC  گذراندن دوره تخصصی نور در آموزشکاه عکاسی حرفه¬
 • اصول برند و برندینگ و تحقیق و توسعه بازار داخلی آشنایی به حوزه CSR و ارتباط با مشتریان
  100% Complete
  عنوان مدرک:  گذراندن دوره¬های تخصصی مددکاردرکاربا گروه ماشین سازی اراک  گذراندن دوره تخصصی عکس مجتمع فنی تهران
 • کمپین تبلیغاتی و ارتباطات یکپارچه بازاریابی بازاریابی چریکی تحقیقات بازاریابی و پیش بینی و تقاضای بازار
  100% Complete
  عنوان مدرک:  دریافت گواهی عکاسی از خانه عکاسان ایران IPC  گذراندن دوره تخصصی نور در آموزشکاه عکاسی حرفه¬ای
 • مدیریت ارتباط با مشتری روانشناسی فروش تفکرات استراتژیک بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:  گذراندن دوره خبر نویسی و گزارش نویسی در خبر گزاری ایسنا  شرکت در کنفرانس هنر و روابط عمومی (انجمن روابط عمومی ایران)
 • طراحی و غرفه آرایی نمایشگاه اشراف کامل به صنعت پلیمر و مواد غذایی و بسته بندی و IML فروش فروشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک:  گذراندن دوره هاره های بازرگانی و فروش( استاد صحت)  گذراندن دوره های توسعه بازار (خانه مدیران البرز)  گذراندن دوره مدریت و فروش استاد درگی
 • اشراف کامل به صنعت پلیمر و مواد غذایی و بسته بندی و IML فروش فروشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک:  گذراندن دوره تحقیقات بازاریابی و پیش بینی و تقاضای بازار مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت استراتژییک فروش و بازاریابی (سازمان مدیریت بازرگانی)
https://.com