مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی مهندسي عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد اسلامي
 • 1380 تا 1383
  فوق دیپلم كارداني عمران
  گرایش كارهاي عمومي ساختمان /دانشگاه آزاد اسلامي

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۵
  شركت راهسازان همت خاورميانه
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست كارگاه

  توضیحات: پروژه ساخت ساختمان هاي اداري و اجراي محوطه سازي بوستان جنگلي هجده هكتاري منطقه دو تهران
  پروژه اجراي پياده رو سازي و كفپوش معابر شهر صالحيه اسلامشهر
  تهيه و تنظيم صورت مجالس و صورت وضعيت ها

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک: متره و برآورد، صورت وضعيت نويسي و تعديل

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکسا (taksa)
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک: متره و برآورد، صورت وضعيت نويسي و تعديل
https://.com