مختصری از من

علی اکبر پلداغی
مهندس شیمی صنایع گاز
ترم آخر کارشناس ارشد مهندسی شیمی صنایع گاز
کارمند شرکت پتروشیمی خراسان به شماره 566721
سرپرست نوبتکاری واحد آمونیاک
مسئول آموزش واحد آمونیاک ، مدرس و برگزار کننده دوره های مختلف
مشارکت در کلیه اورهال پتروشیمی خراسان از سال 1384 تا کنون
چند دوره مسئول unload , load راکتورهای واحد آمونیاک
سابقه مفید در خواباندن و راه اندازی واحد آمونیاک بعنوان سایت من
سابقه مفید در خواباندن و راه اندازی واحد آمونیاک بعنوان برد من
سابقه مفید در خواباندن و راه اندازی واحد آمونیاک بعنوان سرپرست شیفت

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش صنایع گاز /دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان / معدل 18.08
 • 1378 تا 1382
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع گاز /دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان / معدل 15.05

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۸۴ تا هم اکنون
  شرکت پتروشیمی خراسان
  مهندسی شیمی/ سرپرست نوبتکاری واحد آمونیاک

  توضیحات: گذراندن دوره کارآموزی در شرکت پتروشیمی بندر امام
  فعالیت در سایت واحد آمونیاک از سال 1384 تا 1385
  فعالیت بعنوان نوبتکار ارشد اتاق کنترل از سال 1386 تا 1391
  فعالیت بعنوان سرپرست نوبتکاری از سال 1391 تا 1395 ، ادامه دارد
  مشارکت در حداقل 5 اورهال شرکت پتروشیمی خراسان
  مشارکت در تخلیه و بارگیری کاتالیست راکتورهای واحد آمونیاک ، در 2 مورد اخیر مسئول انجام کار
  تجربه کافی در خواباندن و راه اندازی واحد آمونیاک
  مسئول آموزش واحد آمونیاک،
  برگزاری تعداد زیادی کلاس آموزشی در محل آموزش شرکت پتروشیمی خراسان

 • اسفند ۱۳۸۳ تا آذر ۱۳۸۴
  شرکت پتروشیمی کرمانشاه
  مهندسی شیمی/ کار آموز

  توضیحات: پیش راه اندازی واحد آمونیاک

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس و برگزاری دوره های متعدد ، آموزش واحد آمونیاک از سال 1391تا کنون
 • 1391
  تدریس در دوره های متعدد ، آموزش واحد آمونیاک ، محل آموزش پتروشیمی خراسان

پروژه ها

 • 1394
  تخلیه و بارگیری کاتالیست راکتور سولفورزدا واحد آمونیاک
  سرپرست انجام کار

  توضیحات: با توجه به در مدار بودن واحد ، افتخار انجام کار بودن حادثه

افتخارات

 • 1395
  مسئول آموزش واحد آمونیاک و برگزاری دوره های متعدد و بیان شیوا در آموزش

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علایق ورزشی : شنا
 • انجام امور پرسنلی ، حضور و غیاب کلیه پرسنل واحد
 • اجرای 5s در واحد آمونیاک

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ایمنی فرآیند
  80% Complete
  عنوان مدرک: بيناكاوشگران راستين
 • اصول سازماندهی محیط کار با نگرش 5S
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول روان شناسی برای سرپرستی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سازماندهی برای کار گروهی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه وتحلیل حوادث
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • شبیه سازی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Aspen
 • نرم افزار کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: word
 • نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: power point
 • نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: Excel

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره کلاس آموزشی کیش
دانش تخصصی
 • ایمنی فرآیند
  80% Complete
  عنوان مدرک: بيناكاوشگران راستين
 • اصول سازماندهی محیط کار با نگرش 5S
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول روان شناسی برای سرپرستی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سازماندهی برای کار گروهی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه وتحلیل حوادث
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com