مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش قدرت /دانشگاه بروجرد / معدل 16.3

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله در مورد اثرات آلودگی نیروگاه برق در بر محیط زیست

دانش تخصصی

 • PLC logo
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک بین الملی
 • برنامه نویسی MATLAB
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدار فرمان
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدارات الکترونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • PLC logo
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک بین الملی
 • برنامه نویسی MATLAB
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدار فرمان
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدارات الکترونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com