مختصری از من

اینجانب تازه فارق التحصیل شده و سابقه کاری ندارم.
حقوق مورد نظر من 1.4 میلیون تومان در ماه است.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مکاترونیک
  /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 18.25
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مکانیک
  گرایش مکاترونیک /دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 15.41

پروژه ها

 • 1395
  بازیابی تعادل ربات انسان نما توسط یادگیری تقویتی
  (پروژه کارشناسی ارشد)
 • 1395
  بهینه سازی پارامتر های کنترلی یک اگزو اسکلتون در محیط شبیه سازی
 • 1394
  طرراحی, ساخت و کنترل ربات پومای 3 دزجه آزادی
  مسئول طراحی در solidworks و کنترل با LABview

  توضیحات: پروژه درس

 • 1393
  پیدا کردن اجسام متحرک با استفاده از فقط یک دوربین متحرک
  (پروژه کارشناسی)
 • 1393
  ساخت یک مدل سه بعدی از خط لوله با استفاده از تصاویر گرفته شده توسط یک ربات لوله نورد
  (پروژه درس)
 • 1391
  طراحی و مدلسازی سیستم انتقال قدرت یک خودروی صحرایی
  گروه مینی باجا دانشگاه صنعتی اصفهان
 • 1391
  بخش بندی تصویر توسط پردازش موازی CUDA (پردازش تصویر)

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

دانش تخصصی

 • C/C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی python
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CUDA parallel programming
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • LUA programming
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux shell
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی MATLAB
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MATLAB/ Simulink
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adams view
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adams drive
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Powermill
  100% Complete
  عنوان مدرک: خلیج فارس
 • step7
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ROS robotic operating system
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Labview
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISE Design Tool Xilinx
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Codvision AVR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • fluidsim
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Webots, Gazebo
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: (114/140)toefl(101/120) GRE
 • آلمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • C/C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی python
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CUDA parallel programming
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • LUA programming
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux shell
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی MATLAB
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com