مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه علم و فرهنگ

دانش تخصصی

 • نقاشی
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: upper intermediate
دانش تخصصی
 • نقاشی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com