مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد عمران
    گرایش مهندسی مدیریت ساخت /دانشگاه آزاد واحد صفادشت / معدل 16.8
  • 1388 تا 1392
    کارشناسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه آزاد واحد بین امللی جلفا / معدل 16.56
https://.com