مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی مکانیک
    گرایش سیالات /دانشگاه آزاد واحد دملوند
https://.com