مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1389
    کارشناسی ارشد مهندسی معماری
    گرایش معماری /دانشگاه آزاد تهران مرکزی / معدل 15.8
https://.com