مختصری از من

انگیزه بالا جهت انجام وظایف محوله،پشتکار بالا،علاقه مند به نظم و انظباط،انتقاد پذیر و روابط اجتماعی بالا ،خلاق و نوآور

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش مالی /دانشگاه خوارزمی تهران(علوم اقتصاد سابق) / معدل 17.8

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • معامله گری اوراق تامین مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک معامله گری از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • بازاریابی و مذاکره
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • معامله گری اوراق تامین مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک معامله گری از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • بازاریابی و مذاکره
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com