مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1388
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش خودرو /دانشگاه علمی کاربردی بافق یزد / معدل 17.32

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۳
  شرکت داروسازی سبحان انکولوزی
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ کارشناس تولید استریل

  توضیحات: کارشناس تولید استریل
  آشنایی کامل با دستگاه VHP
  آشنایی کامل با دستگاه Glove Tester
  آشنایی کامل با دستگاه بلیسترینگ
  آشنایی کامل با دستگاه لیبلینگ
  آشنایی کامل با دستگاه فیلتر چک

پروژه ها

 • 1388
  طراحی یاتاقانهای پیشرفته
  طراح پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • GMP
  100% Complete
  عنوان مدرک: GMP پیشرفته
 • ارزیابی و مدیریت ریسک
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت ریسک
 • مکانیک خودرو
  100% Complete
  عنوان مدرک: تعمیر و نگهداری خودرو درجه 2
 • مکانیک خودرو
  100% Complete
  عنوان مدرک: تعمیر و نگهداری خودرو درجه 1

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار کتیا
  100% Complete
  عنوان مدرک: پیشرفته 1
 • نرم افزار کتیا
  100% Complete
  عنوان مدرک: پیشرفته 2
 • ICDL1
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهارت پیشرفته
 • ICDL2
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهارت پیشرفته

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • GMP
  100% Complete
  عنوان مدرک: GMP پیشرفته
 • ارزیابی و مدیریت ریسک
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت ریسک
 • مکانیک خودرو
  100% Complete
  عنوان مدرک: تعمیر و نگهداری خودرو درجه 2
 • مکانیک خودرو
  100% Complete
  عنوان مدرک: تعمیر و نگهداری خودرو درجه 1
https://.com