مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش مالی /دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی
 • 1392 تا 1393
  کارشناسی ارشد MBA مدیریت
  گرایش اجرایی /دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی
 • 1380 تا 1383
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه آزاد / معدل 17

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۴
  بازار تهران صنف خرازی فروش ها
  مدیر اجرایی

  توضیحات: انجام کلیه امور جاری سازمان و توسعه از جمله اینکه تاسیس دفتر تجاری در چین وتوسعه ریالی و حجمی فروش

 • خرداد ۱۳۸۳ تا شهریور ۱۳۹۲
  شرکت تیوا صنعت
  کارشناس حقوقی _مدیر بازرگانی_قائم مقام مدیر عامل

  توضیحات: شروع فعالیت در شرکت تیوا کارا با سمت کارشناس حقوقی سپس مدیر بازرگانی و بعد از 4 سال مدیر عامل شرکت تیوا کارا
  سپس در سال 89 جابجایی به شرکت تیوا صنعت (هولدینگ) قائم مقام مدیر عامل

پروژه ها

 • 1395
  تاسیس دفتر تجاری در چین
  مدیر پروژه

  توضیحات: اقدام به تاسیس دفتر تجاری در چین و انجام فعالیت های بازرگانی در گوانگجو و ایوو

 • 1392
  قرارداد ساخت
  مدیر پروژه

  توضیحات: قرارداد ساخت تجهیزات دریایی با سازمانها مربوطه

 • 1388
  خرید تجهیزات دریایی از اروپا
  مدیر پروژه

  توضیحات: خرید تجهیزات دریایی از اروپا و فروش به سازمانها دریایی

 • 1386
  ساخت تجهیزات دریایی
  قائم مقام مدیر پروژه و مدیر امور بازرگانی

  توضیحات: ساخت تجهیزات دریایی و فروش به سازمانها مربوطه

 • 1384
  خرید تجهیزات صنعت هوایی
  کارشناس بازرگانی

  توضیحات: خرید تجهیزات صنعت هوایی و فروش به سازمانهای مربوطه

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیر اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت اجرایی سازمان مدیریت صنعتی
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی سازمان مدیریت صنعتی
 • حقوق قراردادها
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی حقوق
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اصول و فنون مذاکره
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیر اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت اجرایی سازمان مدیریت صنعتی
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی سازمان مدیریت صنعتی
 • حقوق قراردادها
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی حقوق
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com