مختصری از من

دانشجوی ترم ۶ کارشناسی مدیریت بازرگانی در دانشگاه آل طه ...علاقه مند به یادگیری و کسب تجربه در این رشته و امور مرتبط به آن هستم

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  بادران گستران
  بازاریابی و فروش/ نتورک مارکتینگ

دانش تخصصی

 • رشته تحصیلی مدیریت بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مدرک ICDl
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • رشته تحصیلی مدیریت بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com