مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1371 تا 1379
  دکتری پزشکی
  /دانشگاه تهران / معدل 16

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیتهای پژوهشی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com