مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش سازه /دانشگاه صنعتی شریف
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه علم و صنعت

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  موسسه حرف آخر
  مشاور کنکور
 • اسفند ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  کاوش نقش پارسیان
  مهندسی عمران/ معماری/ نقشه کشی سازه‌های صنعتی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  فعالیت‌های آموزشی شامل مشاوره کنکور و تدریس بعضی از دروس مربوط به عمران بوده. فعالیت پژوهشی شامل انجام پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشده بوده.
 • 1395
  فعایت آموشی شامل مشاوره کنکور و تدریس خصوصی دروس عمران بوده. فعالیت پژوهشی شامل انجام پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود بوده.

ابزار و نرم افزار

 • Etabs & Safe
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP 2000
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آباکوس(ABAQUS)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی MATLAB
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • OpenSees
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com