مختصری از من

- تسلط کامل برمحاسبات کارکردپرسنل(اضافه کاری ها ، کسرکارها ، میزان مرخصی و غیره) وتسلط کامل کاربادستگاه های ثبت کارکرد(ورود و خروج)مانند دستگاه آراز و PWKARA و علم و صنعت ، ERP وغیره.
- آشنایی با قوانین جاری بیمه تامین اجتماعی وبیمه های تکمیلی و حوادث و غیره.
-انجام محاسبات بیمه و تنظیم لیستهای بیمه.
-تسلط در محاسبات حقوقی ، و نرم افزارهای حقوق دستمزد(تدبیر ، رایورز )
-تسلط بر مدیریت واحدهای ترابری(سرویس های پرسنل و ایاب و ذهاب های جاری شرکت)وخدماتی(تهیه غذا و مدیریت کارگران خدماتی و سلف سرویس ها)
- تسلط در تنظیم و تهیه آیین نامه و دستورالعملهای منابع انسانی .
-تنظیم کلیه قراردادهای پرسنلی(تمام وقت ، نیمه وقت ، ساعتی و ...)
-تسلط در تجزیه و تحلیل شغل و شناسنامه های شغلی .
-تسلط بر قوانین کار و امور اجتماعی .
- نوآوری وخلاقیت در ابداع موارد مختلف اداری و رفاهی در راستای رفاه پرسنل با حفظ منافع سازمان.
- تسلط کامل بر انجام امور رفاهی کارکنان.
- تسلط بر مدیریت امور بهداشتی وایمنی ونظارت برعملکرد کارشناس بهداشت شرکت و پیگیری عملکرد پزشک والزامات 5S
- تسلط در انجام امور ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی در خصوص واحد آموزش پرسنل و تشکیل پرونده های آموزشی و تنظیم تقویم های آموزشی ISO .
- تسلط برحضور در جلسات دادگاه های وزارت کار (بیش از 50 پرونده شکایت )و جلسات بیمه تامین اجتماعی مبنی بر انجام پرونده های پرسنلی به عنوان نماینده کارفرما.
- ایجاد و تاسیس کمیته فرهنگی جهت نیل به اهداف رفاهی پرسنل و ایجاد رفتارسازمانی و تهیه منشورهای اخلاقی .
- تسلط بر انجام مصاحبه جهت جذب پرسنل مورد نیاز شرکت و گزینش پرسنل متقاضی کار .
- تسلط بر انجام امور مالی و هزینه های جاری کارخانجات و شرکت ها(تنخواه و غیره ).کنترل کننده کلیه صورت تنخواه های شرکت.
- مدیریت جهت تهیه و انجام خریدهای جاری و مسئول واحد تدارکات و تاسیسات داخلی .
نظارت برانجام امورمربوط به تامين نيروي انساني و استخدام وكارمندیابی
نظارت برتهيه و تنظيم برنامه هاي لازم براي برنامه ريزي نيروي انساني
نظارت براجراي برنامه هاي آموزشي براي تربيت و تجهيز نيروي انساني مورد نياز
نظارت برامور ورزش و تربيت بدني منابع انساني
توانایی انطباق با موقعیت های متغیر و ارتباط پویا و سازنده با افراد سازمان و پرسنل ذی ربط .


سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مدیریت دولتی
  گرایش مدیریت /دانشگاه پیام نور / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  داده پردازان
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  سپهر الکترونیک
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی
 • فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۹۰
  سازمان صنایع نفت
  منابع انسانی و آموزش/ مدیرمنابع انسانی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • دوره مدیریت عمومی سازمان مدیریت صنعتی مدیریت منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی مدیریت آموزش سازمان مدیریت صنعتی رفتارسازمانی سازمان مدیریت صنعتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PW-Kara
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل شغل (Job Analysis)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CRM
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com