مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی / معدل 15.46

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۵
  تک ماکارون
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش هورکا
 • خرداد ۱۳۸۶ تا آذر ۱۳۸۶
  لبنیات پاک
  مهندسی برق/ تکنسین چشمی دستگاه

افتخارات

 • 1395
  کسب مقام اول کارمند برتر در شرکت تک ماکارون

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com