مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  فوق دیپلم computer
  گرایش softwer /دانشگاه fani girl / معدل 18.17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تقابل فرقه ها تفسیر آیات وروایات

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com