مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد کشاورزی
  گرایش مکانیک بیوسیستم /دانشگاه سراسری صنعتی اصفهان / معدل 17
 • 1384 تا 1386
  کارشناسی کشاورزی
  گرایش مکانیک بیوسیستم /دانشگاه سراسری تبریز / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  مدیران خودرو
  بازاریابی و فروش/ کارمند فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اینترنت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد در کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • word excell powerpoint
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اینترنت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد در کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com