مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1384
  کارشناسی ژئوفیزیک
  گرایش لرزه شناسی اکتشافی /دانشگاه تهران، مؤسسه ژئوفیزیک
 • 1376 تا 1380
  کارشناسی زمین شناسی
  /دانشگاه تهران / معدل 16.7

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: intermediate
https://.com