مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۴
  مای
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب و سرپرست فروش

  توضیحات: دوسال بازاریاب شرکت ارایشی و بهداشتی مای و دوسال سرپرست فروش همان شرکت. تسلط کامل بر بازار مویرگی و عمده فروشی و مسیرها ومشتریان مشهد و شهرستانها. .حدود دوسال هم مشغول در شرکت داروسازی پارس تکرخ با همین عنوان جایگاهی و شناخت کافی مسیرهای شوینده بهداشتی سوپرمارکتها و داروخانه های مشهد وشهرستانها

https://.com