مختصری از من

برادر دوشهید والا مقام دفاع مقدس -وضعیت جسمانی سالم -دارای روحیه کارتیمی -

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی علوم تربیتی
  گرایش مدیریت و برنامه ریزی /دانشگاه دولتی کردستان / معدل 13

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۵
  آموزش وپرورش
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ معاون اجرایی
 • تیر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۱
  آموزش وپرورش
  منابع انسانی و آموزش/ مسئول امور دفتری
 • خرداد ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۰
  آموزش وپرورش
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: Icdl
 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: Icdl
 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com