مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی حسابداری
    گرایش مالیاتی /دانشگاه اقتصادوحسابداری
https://.com