مختصری از من

علاقه‌ی روز افزون به هر شغل و تخصصی می‌تواند عشقی بیافریند که نتایج حیرت‌آوری را برای شما رقم بزند. 16 سال تجربه‌ی کاری شیرین و دوست‌داشتنی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات که افزون بر 11 سال آن به صورت فعالیت کاملاً حرفه‌ای بوده است، نتیجه‌ی همان علاقه‌ای است که من را با این حوزه‌ی شغلی پیوند داده است. ارائه‌ی راهکارهای تخصصی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات به همراه توانایی مدیریت زیرساخت‌ها و پروژه‌های مرتبط با این حوزه از دیگر توانمندی‌های من می‌باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1384
  کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
  /دانشگاه Microsoft Academy

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  انتشارات گل‌واژه
  سخت افزار و شبکه/ مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • مهر ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  شرکت فرینه ماشین
  سخت افزار و شبکه/ مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • فروردین ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  شرکت فولاد گستر خاورمیانه
  سخت افزار و شبکه/ مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • مهر ۱۳۸۵ تا بهمن ۱۳۹۰
  دانشگاه ادیبان گرمسار
  سخت افزار و شبکه/ مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • فروردین ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  شرکت راهان توان
  سخت افزار و شبکه/ مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • فروردین ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  شرکت نویان پرداز
  سخت افزار و شبکه/ مؤسس و مدیرعامل

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تدریس کاربری Microsoft Dynamics CRM
 • 1390
  تدریس مبانی کامپیوتر (ICDL)

پروژه ها

 • 1393
  پروژه‌ی سیستم نظارت تصویری - مجتمع مسکونی بلوط نیاوران
  مدیر پروژه
 • 1392
  راه‌اندازی سیستم VOIP بین دفتر مرکزی و کارخانه - شرکت توتال
  مدیر پروژه
 • 1392
  پروژه‌ی سیستم نظارت تصویری - عمارت ارباب هرمز - سازمان زیباسازی شهر تهران
  مدیر پروژه
 • 1392
  پروژه‌ی سیستم نظارت تصویری - شرکت راهان توان - دفتر مرکزی و کارخانه‌ی زنجان
  مدیر پروژه
 • 1391
  پروژه‌ی سیستم نظارت تصویری - مجتمع مسکونی مهر فرمانیه
  مدیر پروژه
 • 1390
  طراحی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات - دانشگاه ادیبان گرمسار - 5000 متر مربع ساختمان آموزشی جدید
  مدیر پروژه
 • 1388
  طراحی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات - شرکت دوین ماشین
  مدیر پروژه
 • 1387
  طراحی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات - شرکت فرینه‌ماشین
  مدیر پروژه
 • 1387
  طراحی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات - شرکت فولاد الیگودرز
  مدیر پروژه
 • 1386
  طراحی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات - ساختمان جدید سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی و کاربردی
  مدیر پروژه
 • 1386
  طراحی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات - دانشگاه ادیبان گرمسار
  مدیر پروژه
 • 1386
  طراحی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات - شرکت فولاد گستر خاورمیانه
  مدیر پروژه
 • 1385
  طراحی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات - شرکت راهان توان (تهران و زنجان)
  مدیر پروژه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، عکاسی، طبیعت‌گردی

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
  100% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft MCITP
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک: CompTIA Network Plus
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • CCNP Route
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNP
 • Mikrotik Router OS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Structured Cabling
  100% Complete
  عنوان مدرک: BICSI Structured Cabling
 • Microsoft Dynamics CRM
  100% Complete
  عنوان مدرک: BMSD
 • Paradox Security Systems
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Video Surveillance Systems
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Avaya VOIP Systems
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Panasonic Communication Systems
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Troubleshooting
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • DNS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Active Directory
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mikrotik Router OS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNP Route
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Exchange Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Dynamics CRM
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • DHCP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
  100% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft MCITP
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک: CompTIA Network Plus
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • CCNP Route
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNP
 • Mikrotik Router OS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Structured Cabling
  100% Complete
  عنوان مدرک: BICSI Structured Cabling
 • Microsoft Dynamics CRM
  100% Complete
  عنوان مدرک: BMSD
 • Paradox Security Systems
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Video Surveillance Systems
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Avaya VOIP Systems
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Panasonic Communication Systems
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com