مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 15.52

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۸۲ تا شهریور ۱۳۸۴
  ایران خودرو
  مالی و حسابداری/ مالی و حسابداری اداری

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزارها هلو پارسیان
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری پارسیان
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزارها هلو پارسیان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com