مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1385
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  شرکت زیگورات صنعت
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه

پروژه ها

 • 1394
  پروژه باشگاه فرهنگیان بروحن

  توضیحات: کارفرما : اداره ن.سازی مدارس استان چهارمحال و بختیاری

 • 1394
  پروژه ساختمان ستاد شبکه بهداشت بروجن
  سرپرست گارگاه

  توضیحات: کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری

 • 1389
  پروژه 298 واحدی مسکن مهر
  سرپرست کارگاه

  توضیحات: کارفرما : اداره مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

 • 1387
  پروژه 24 واحدی مسکن مهر
  سرپرست کارگاه
 • 1387
  پروژه 60 واحدی مسکن مهر
  سرپرست کارگاه

  توضیحات: کارفرما : اداره مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

 • 1386
  مدرسه 12 کلاسه بروجن
  سرپرست کارگاه

  توضیحات: کارفرما : نوسازی مدارس استان چهارمحال و بختیاری

 • 1385
  مدرسه 8 کلاسه گندمان
  سرپرست کارگاه

  توضیحات: کارفرما : نوسازی مدارس استان چهارمحال و بختیاری

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com