مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1393
  دیپلم علوم تجربی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۱ تا آذر ۱۳۹۴
  شرکت گل نرده (سهامی خاص)
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد ، رئیس حسابداری

  توضیحات: فعالیت شرکت یاد شده در خصوص تولید انواع لوله و پروفیلهای آهنی میباشد
  تحریر و نگارش دفاتر رسمی (روزنامه و کل) بخشی از توانمندیهای حقیر است.

 • شهریور ۱۳۶۹ تا دی ۱۳۷۹
  اتحادیه آهنکاران ایران
  مالی و حسابداری/ حسابدار ، متصدی صدور اسناد حسابداری

  توضیحات: تولید و توزیع انواع پروفیلهای آهنی جزء فعالیت اصلی کارخانه یاد شده بحساب می آید.

https://.com