مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی MBA
  /دانشگاه دانشگاه سراسری خوارزمی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  صدا سیما
  مالی و حسابداری/ مالی اداری
 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  صدا سیما
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مدیر پروژه
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  صدا سیما
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ هماهنگی

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی محک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: IELTS 6.5
https://.com