مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی کارشناسی بهداشت عمومی
  گرایش بهداشت خانواده /دانشگاه علوم پزشکی قزوین

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۵
  مرکز بهداشت غرب تهران
  پزشکی درمانی/پرستاری// کارشناس بهداشت (مراقب سلامت)

  توضیحات: مسول اموزش مرکز بهداشت کریم تهرانسر/واکسیناتور ،انجام تست غدبالگری نوزادان٫پایش رشد کودکان٫مراقبت پیش و پس از بارداری مادران/تشکیل پرونده برای جوانان میانسالان و سالمندان و رهنمودهایی مبنی بر ارتقای سلامت کلیه ی سنین اعم از روان و تغذیه و فعالیت های بدنی و سبک زندگی/مراقبت فعال خانوار ها جهت پیشگیری تشخیص و ارجاع جهت درمان در بیماریهای واگیر و غیر واگیرو همچنین برگزاری کلاسهای اموزشی برای گروه هدف.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1389
  دارای مدرک مربیگری فوریت های پزشکی از انجمن پرستاری ایران

افتخارات

 • 1395
  کاربر برتر در مرکز بهداشت غرب تهران در ثبت و ارائه خدمت در سامانه ی سیب.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • علوم کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com