مختصری از من

بعد از فارغ التحصیلی وارد حوزه فروش و بازاریابی شدم. در نتیجه ی 17 سال تجربیات فراوانی که در این حوزه به دست آوردم نظم ، پیگیری ، مسئولیت پذیری ، دقت ، قدرت تیم سازی و رهبری ، تدوین استراتژی ، ایجاد راهکار در شرایط بحرانی و خود اتکایی به اصول کاری و حرفه ای اینجانب بدل گذشته است.

سوابق تحصیلی

 • 1371 تا 1376
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش طراحی فرآیندهای صنایع نفت /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۵
  آرملات
  بازاریابی و فروش/ مدیر بازاریابی و فروش

  توضیحات: مدیریت بخش فروش و نظارت بر تولید و گروه های اجرایی در بخش کفسازی - تدوین استراتژی برای خروج از بحران مالی و فروش - بازسازی تیم های فروش و اجرایی - افزایش فروش و سوددهی - جذب مشتریان از دست رفته و مشتریان جدید

 • تیر ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۱
  ابزار سپه
  بازاریابی و فروش/ مدیر ارشد فروش و بازاریابی

  توضیحات: تدوین استراتژی برای فروش محصول و استراتزی جداگانه برای محصولات جدید ، تیم سازی برای بخش های جدید و سازماندهی آنها و کنترل و هدایت تیم برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت

 • آذر ۱۳۸۴ تا تیر ۱۳۸۸
  آرملات
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش

  توضیحات: جذب مشتری در حوزه کفسازی برای شرکت های داروی و بهداشتی و غذایی و نظارت بر اجرای پوشش های سخت کننده بتنی - افزودن مشتریان متعدد و سرشناس به طیف مشتریان شرکت و ایجاد رضایتمندی

 • مهر ۱۳۷۸ تا آذر ۱۳۸۴
  ایران یدک
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

  توضیحات: جذب مشتری برای محصول جدید و توسعه فروش در حوزه مواد شیمیایی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  کارگاه آموزشی و ارائه مقاله در مورد پوشش های سخت کننده سطحی و کفسازی صنعتی در روز ملی بتن در مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کفسازی صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرس پوشش های سخت کننده در انجمن بتن ایران

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کفسازی صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرس پوشش های سخت کننده در انجمن بتن ایران
https://.com