مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران + طراحی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس عمران
 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس عمران

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران + طراحی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس عمران
 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس عمران
https://.com