مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۴
  آموزشگاه اشاره
  سخت افزار و شبکه/ مدرس کامپیوتر
 • بهمن ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۵
  ماشین های های اداری اشاره
  سخت افزار و شبکه/ مدیریت فروش و اجرایی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس در آموزشگاه کامپیوتر اشاره و آموزشگاه کامپیوتر تراشه آموزش در زمینه سخت افزار تدریس در دوره های طراحی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تشخیص مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری و تعویض قطعات معیوب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رسیدگی و مدیریت شبکه های کامپیوتری و محیط های محاسبه ای مرتبط شامل سخت افزار کامپیوتری، نر م افزار سیستمی، نر م افزار برنامه ها و همه پیکربندی ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نصب میز فرمان برای کنترل عملکرد سیستم ها و شبکه کامپیوتر و هماهنگ کردن دسترسی و استفاده از شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی، پیکربندی و آزمایش سخت افزار، نرم افزار شبکه و سیستم نرم افزاری عملکردهای کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برخورداری از دانش بردهای مدار، پردازشگرها، تراشه ها، ابزار الکترونیکی،سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتری شامل کاربرد آ نها و برنامه نویسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • real-time software (نرم افزارهای بلادرنگ)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • business software (نرم افزارهای تجاری)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • engineering/scientific software (نرم افزارهای علمی و مهندسی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PC software (نرم افزارهای کامپیوترهای شخصی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AI software (نرم افزارهای هوش مصنوعی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web applications (نرم افزارهای کاربردی تحت وب)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تشخیص مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری و تعویض قطعات معیوب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رسیدگی و مدیریت شبکه های کامپیوتری و محیط های محاسبه ای مرتبط شامل سخت افزار کامپیوتری، نر م افزار سیستمی، نر م افزار برنامه ها و همه پیکربندی ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نصب میز فرمان برای کنترل عملکرد سیستم ها و شبکه کامپیوتر و هماهنگ کردن دسترسی و استفاده از شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی، پیکربندی و آزمایش سخت افزار، نرم افزار شبکه و سیستم نرم افزاری عملکردهای کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برخورداری از دانش بردهای مدار، پردازشگرها، تراشه ها، ابزار الکترونیکی،سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتری شامل کاربرد آ نها و برنامه نویسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com