مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد باستان شناسی
  گرایش دوران اسلامی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر / معدل 16

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ارائه چندین مقاله علمی در همایشهای بین المللی داخل کشور و برگزیده شدن مقالات
 • 1394
  تدریس یک دوره 2ماهه نرم افزارهای طراحی (فتوشاپ و کرل) در یک شرکت تبلیغاتی. ارائه چندین مقاله علمی در سمینارهای معتبر و بین المللی داخلی. ایراد یک مقاله در همایش بین المللی هنر و معماری یزد.

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با علوم کامپیوتر در سطح متوسط ازجمله اینترنت ـ تسلط بر نرم افزارهای طراحی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم زبان انگلیسی
https://.com