مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1393
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد واحد رودهن

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  خدمات چاههای نفت ایران
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی شعبه کیش

  توضیحات:
  • ارزیابی کارکنان ،برنامه ریزی و اجرای سیاستهای منابع انسانی
  • به روز رسانی شرح وظایف والزامات شغلی برای تمام موقعیت ها.
  • جذب و استخدام، برنامه ریزی تست و مصاحبه ، مشاوره با مدیرها جهت الزامات استخدامی
  انتخاب کاندیدا؛ انجام تجزیه و تحلیل مصاحبه خروج و توصیه تغییرات در تعداد کارمندان
  •آماده سازی برنامه های آموزشی کارکنان برای ایجاد جهت گیری بهتر در انجام وظایف
  • مدیریت برنامه ریزی و جلسات داخلی با کارکنان؛ شنیدن و حل و فصل مشکلات کارمند
  مشاوره با کارکنان و سرپرستان.
  • آماده سازی، به روز رسانی، و معرفی سیاست های منابع انسانی و روشهای اجرای آن.
  • طراحی سیستم بایگانی و بازیابی، نگه داری پرونده های جاری و گذشته.
  • مشاوره مسائل انضباطی؛ برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی کار

 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۹۴
  شرکت سی ان پی سی(شرکت ملی نفت چین)
  منابع انسانی و آموزش/ معاون مدیر منابع انسانی

  توضیحات:
  • برنامه ریزی، توسعه و سازماندهی منابع انسانی شرکت، از جمله: توسعه سازمانی، استخدام و....
  • توسعه و سازماندهی اجرای مدیریت عملکرد
  توسعه مردم به اطمینان حاصل شود که تمام کارکنان با مجهزمناسب دانش، مهارت و توانایی به عنوان شایستگی شغلی فعلی وبرای مورد نیاز نیازهای آینده است.
  • نقد و بررسی، هماهنگی و نظارت بر فعالیت های قراردادی کارمندان پیمانکاری، به منظور حاصل اطمینان ازارائه خدمات مطلوب این بخش.
  • انجام بررسی و پیگیری پروژه ها بخش منابع انسانی
  • همکاری نزدیک با مدیریت منابع انسانی در تهیه گزارش اشتغال های مختلف، بررسی کار، پرسنل، شکایت و غیره
  • کمک به توسعه استراتژی کلی منابع انسانی جهت دستیابی به اهداف شرکت.
  • مسئولیت جذب واستخدام نیروی انسانی و طرح وبرنامه ریزی سالانه آن.
  • مدیریت فرآیند استخدام به منظور ایجاد بهبود روند استخدام افراد حرفه ای، نقد و بررسی، ویرایش و به روز رسانی شرح شغل و روند استخدام.
  • ارائه مشاوره حرفه ای و راهنمایی به کارمندان در تمام سطوح سازمان، در مورد مسائل نیروی انسانی به منظور اطمینان از روند اعمال سیاست های نیروی انسانی.
  •آموزش قوانین و اهداف شرکت به کارکنان جدید.
  • همکاری نزدیک با تمامی بخشها، کمک به مدیران به درک و سیاست ها و روش پیاده سازی برنامه های آتی منابع انسانی.
  •استخدام پرسنل - اینقسمت شامل توسعه شرح شغل، چک کردن فرم درخواست، ایجاد لیست کوتاه، مصاحبه و انتخاب نامزدها.
  • تدوین سیاست های در مورد مسائلی مانند شرایط کار، مدیریت عملکرد، رویه های انضباطی و مدیریت.
  • ارائه مشاوره در پرداخت دستمزد و دیگر مسائل، از جمله ارتقاء شغلی و افزایش حقوق و .....
  • انجام بررسی حقوق و دستمزد به طور منظم.
  • اداره حقوق و دستمزد و حفظ سوابق مربوط به کارکنان.
  • گوش دادن به شکایات و اجرای روش های انضباطی.
  • توسعه و برنامه ریزی منابع انسانی با مدیران بخشها ، جهت استخدام موقت و دراز مدت پرسنل جدید با توجه به نیازمندیهای شرکت از نظر تعداد و سطح مهارت کارکنان.

 • مهر ۱۳۸۵ تا اردیبهشت ۱۳۸۸
  شرکت ودرفورد
  منابع انسانی و آموزش/ Personnel & HR

  توضیحات: • کارمند روابط عمومی و مسئول تمام کارمندان خارجی شرکت.
  • جمع آوری داده های پرسنلی، تهیه گزارش، خلاصه اطلاعات و پاسخ به ایمیلها
  • مسئول هماهنگی سفرهای کاری برای کارکنان ودرفرد
  • ایجاد گزارش و اطلاعات مورد نیاز مذیر منابع انسانی از جمله گزارش های بهره برداری، برنامه های سفری کارمندان ، مهمانسرای شرکت، و وضعیت ویزای کارمندان خارجی شرکت.
  • توسعه و آموزش جهت کارکنان،
  • استخدام و نیروی انسانی
  • روابط کارمندان
  • ایمنی کارکنان، رفاه، سلامتی و بهداشت
  • خدمات و مشاوره کارکنان
  • نگهداری سوابق کارکنان
  • دستیار IT

 • اسفند ۱۳۸۱ تا دی ۱۳۸۳
  Schlumberger Oilfield Services TEHRAN/AHWAZ/KISH, Iran
  مهندسی نفت/معدن/ Drilling & Measurements (Anadrill) Oil Field specialis

  توضیحات:
  • کاردر چاهای نفت میادین نفتی ابوذر، سلمان، نفت پارس جنوبی
  • استفاده ازتمام ابزارهای اندازه گیری MWD (Impulse, Power pulse , Slim pulse ) و LWD( AND , CDN )
  راه اندازی و نگهداری سیستم های اندازه گیری زمان حفاری.
  راه اندازی و نگهداری سیستم های سطح MWD / LWD و ابزار چاه در محل دکل.
  تفسیر داده های چاه و ارتباط با حفار کج و زمین شناسان.
  تولید گزارش روزانه و نهایی بر عملکرد خدمات در بالاترین سطح کیفیت

 • شهریور ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۸۱
  شرکت تکنیکاس رئونیداس
  منابع انسانی و آموزش/ روابط عمومی

  توضیحات: • روابط عمومی و مسئول تمام مجوزهای اقامتی، ویزا و کار تمامی کارمندان خارجی شرکت.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Windows & Office tools
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Non-web programming languages
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Operating systems, Networking & Hardware
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com