مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه صنعتی شاهرود

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه مند به برنامه نویسی Android
 • علاقه مند به پروژه Xamarin
 • علاقه مند به Photoshaop , 3DS Max

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ASP.NET Web Forms
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان SQL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AJAX
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی JAVA
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ADO.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Visual Studio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ASP.NET Web Forms
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان SQL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AJAX
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی JAVA
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ADO.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com