مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  فوق دیپلم برق
  /دانشگاه توانیر
 • 1356 تا 1358
  کارشناسی قبولی رشته فیزیک (به علت انقلاب فرهنگی و شروع جنگ نا تمام)
  /دانشگاه تهران
 • 1343 تا 1346
  دیپلم ریاضی و فیزیک

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  نیروگاه های تهران و کرج 63 230 کیلوولت
  مهندسی برق/ بهر ه بردار

  توضیحات: بازنشسته سال 1379

 • آبان ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۴
  نیروگاه بعثت
  مهندسی برق/ بهره بردار پست 23063 کیلو ولت
 • تیر ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴
  نیروگاه منتظرقائم(شهریار سابق)
  مهندسی برق/ بهره بردار نیروگاه بخاری و واحد گازی پست63 230 کیلو ولت

پروژه ها

 • 1395
  راه اندازی و بهره برداری پست 23063 کیلو ولت هشتگرد توسط برق تهران
  بهره بردار
 • 1395
  آموزش و بهره برداری پست 230 کرج
 • 1395
  بهره برداری پست 230 فرودگاه امام خمینی
 • 1395
  بهره برداری پست برق پتروشیمی مبین در عسلویه
 • 1395
  سرپرست کارگاه در پروژه 2B شرکت آریا نیرو و پروژه اتمی فرد به مدت دو سال و نیم
 • 1395
  بهره بردار و آموزش دهنده مهندسین بهره بردار پست 400GIS نیروگاه آبی گتوند
 • 1395
  بهره بردار و آموزش دهنده مهندسین بهره بردار پست 400GIS نیروگاه تلمبه خانه ای سیاه بیشه
 • 1395
  مدیر پشتیبانی نیروگاه و مهندسین ناظر پست 400GIS نیروگاه الصدر بغداد
 • 1395
  بهره برداری و آموزش مهندسین پست 132 کیلو ولت (POGC) در عسلویه
https://.com