مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی معدن
  گرایش استخراج - اقتصاد و مدیریت معدنی /دانشگاه تربیت مدرس / معدل 18.47
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی معدن
  گرایش استخراج /دانشگاه سیستان و بلوچستان / معدل 18.03

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  موضوع سمینار تحت عنوان روش های تصمیم گیری چند معیاره و کاربرد آن در معادن و صنایع معدنی
 • 1395
  عضویت در انجمن علمی حفاری مکانیزه
 • 1395
  پایان نامه کارشناسی تحت عنوان پارامترهای موثر در انتخاب ماشین حفاری مناسب"
 • 1392
  عضویت در انجمن علمی مهندسی معدن

پروژه ها

 • 1395
  روش های تصمیم گیری چند معیاره و کاربرد آن در معادن و صنایع معدنی

افتخارات

 • 1396
  شاگرد اول در مقطع کارشناسی ارشد
 • 1395
  دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه
 • 1395
  شاگرد اول در مقطع کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ارزیابی طرح های اقتصادی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی استخراج معدن
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Flac 2D
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Optimization Algorithms
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ارزیابی طرح های اقتصادی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی استخراج معدن
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com