مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی كامپيوتر
  گرایش نرافزار /دانشگاه ازاد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • فعالیت در بازار ازاد در زمینه املاک خودرو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فعالیت در بازار ازاد در زمینه املاک خودرو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com