مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com