مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم ساخت و تولید
  / معدل 17
 • 1393 تا هم اکنون
  فوق دیپلم لجستیک و تامین قطعات
  /دانشگاه ایران خودرو / معدل 15

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com