مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
  گرایش مدیریت منابع انسانی /دانشگاه تهران / معدل 18.5
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه شهید رضایی / معدل 14.45

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  شرکت سهامی عام شیشه و گاز وابسته به بنیاد مستضعفان
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی
 • آبان ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  پژوهشکده فرهیختگان جوان
  منابع انسانی و آموزش/ تحلیلگر مشاغل
 • بهمن ۱۳۸۶ تا تیر ۱۳۸۸
  شرکت روغن نباتی نازگل
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ بخش آمار و برنامه ریزی تولید

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  دوره شخصیت شناسی به روش انیاگرام
 • 1395
  مقاله در دست چاپ: مدلسازی تاثیر فرهنگ سازمانی بر سیستم جذب و عملکرد منابع انسانی
 • 1395
  پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: استخراج مدل انگیزش رهبران کارآفرین.
 • 1395
  دو دوره شرکت در کنفرانس مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در سال های 94 و 95

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقمند به حوزه انگیزش، رهبری ، مربیگری سازمانی ، جذب و استخدام و شخصیت شناسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نیرویابی (جذب، انتخاب، استخدام)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق دستمزد و جبران خدمات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت عملکرد
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگیزش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل شغل (Job Analysis)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزشیابی مشاغل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش تحقیق
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Leadership (رهبری)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی (HRIS)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش و توسعه
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نیرویابی (جذب، انتخاب، استخدام)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق دستمزد و جبران خدمات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت عملکرد
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگیزش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل شغل (Job Analysis)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزشیابی مشاغل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش تحقیق
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Leadership (رهبری)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی (HRIS)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش و توسعه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com