مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1393
    کارشناسی مهندسی متالورژی
    گرایش جوش /دانشگاه شهید صدوقی یزد

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    پالایشگاه نفت وستاره خلیج فارس
    مهندسی نفت/معدن/ سرپرست واحد تست پکیج
https://.com