مختصری از من

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی میباشم و هم اکنون مشغول به کار درمان در زمینه خانواده درمانی - درمان اختلالات جنسی و کودک و نوجوان میباشم.
دارای مقالات متعدد بین المللی و ارایه در همایش و سمینارهای بین المللی میباشم.
همچنین دارای تعدادی کتاب تالیفی و ترجمه ای تخصصی مرتبط با زمینه روانشناسی.
همچنین دانشجوی برتر علمی و پژوهشی در دوره کارشناسی و ارشد می باشم.
همچنین مدرس کارگاه ها و دوره های تخصصی می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد روانشناسی
  گرایش بالینی /دانشگاه علوم و تحقیقات واحد بوشهر / معدل 18
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش بالینی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  کلینیک مشاوره و رواندرمانی ابن سینا
  درمانگر و مشاور
 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  کلینیک مشاوره و رواندرمانی رشد
  درمانگر و مشاور
 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت آموزشی پژوهشی آوازه پژوهش سلامت
  پژوهشگر- موسس- مدیر ارشد

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به کار:
 • درمان
 • مشاوره
 • تدریس
 • تالیف و ترجمه کتاب
 • پژوهش
 • درمان
 • مشاوره
 • پژوهش
 • تالیف و ترجمه کتب مرتبط با روانشناسی
 • برگزاری همایش و سمینارهای بین المللی مرتبط با روانشناسی
 • برگزاری کارگاه های آموزشی و عملی مرتبط با روانشناسی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • روانشناسی بالینی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره 120 ساعته
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • mmpi
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • رورشاخ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • tat
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آزمون میلون
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آزمون وکسلر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آزمون نئو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اجرا- نمره گزاری و تفسیر تمامی آزمون های قلم کاغذی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روانشناسی بالینی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
https://.com