مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1391
    کارشناسی حسابداری
    گرایش مالی /دانشگاه ازاد / معدل 15
https://.com