مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی عمران
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب / معدل 15.07

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com